Audyt obiektów SPA

Oferta skierowana do inwestorów i właścicieli obiektów SPA potrzebujących obiektywnego opisu potencjału, możliwości sprzedażowych, stanu organizacyjnego i charakterystyki kluczowych osób w ich SPA. Zakres i czas badania jest ustalany indywidualnie w zależności od oczekiwań zleceniodawcy.
Audyt zakończony jest przedstawieniem raportu oraz omówieniem wynikających z audytu wniosków.